Κενό Σύνολο

Ένα κενό σύνολο δεν περιέχει κανένα στοιχείο.

Γραφή Κενών Συνόλων με Χρήση Παρενθέσεων

Μπορείς να εκφράσεις τα κενά σύνολα με την χρήση των παρενθέσεων.

Μ={∅}

Αυτό το σύνολο δεν είναι κενό:

Ν={0}

Το σύνολο Ν περιέχει το μηδέν, άρα δεν είναι κενό.

Χαρακτηριστικά Κενών Συνόλων

∅ ⊆ K

  • Κάθε κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε άλλου συνόλου.

K ⊆ ∅

  • Το μοναδικό υποσύνολο ενός κενού συνόλου είναι το κενό σύνολο.

∅ ∩ K = ∅

  • Η τομής ενός κενού συνόλου με ένα τυχαίο σύνολο είναι το τυχαίο σύνολο.
  • Η ένωση ενός κενού συνόλου με ένα τυχαίο σύνολο είναι το τυχαίο σύνολο.

∅ x K = ∅

  • Το καρτεσιανό γινόμενο ενός κενού συνόλου με ένα τυχαίο σύνολο δίνει ως αποτέλεσμα το κενό σύνολο.

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE