Κενό Σύνολο

Ένα κενό σύνολο δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Γραφή Κενών Συνόλων με Χρήση Παρενθέσεων Μπορείς να εκφράσεις τα κενά σύνολα με την χρήση των παρενθέσεων. Μ={∅} Αυτό το σύνολο δεν είναι κενό: Ν={0} Το σύνολο Ν περιέχει το μηδέν, άρα δεν είναι κενό. Χαρακτηριστικά Κενών Συνόλων ∅ ⊆ K Κάθε κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε άλλου

Read More