Δυνάμεις Αριθμών

Η δύναμη ενός αριθμού είναι μια συντομογραφία του επαναλαμβανόμενου πολλαπλασιασμού ενός αριθμού με τον εαυτό του. Ορολογία στις Δυνάμεις Αριθμών Σε αυτή την περίπτωση το 10 ονομάζεται βάση και το 2 ονομάζεται εκθέτης. Διαβάζεται ως ” δέκα στην δευτέρα”. 10² Υπάρχουν 3 περιπτώσεις διαφορετικών εκθετών. Φυσικός Αριθμός για Εκθέτη Δύναμης Φυσικοί αριθμοί είναι όλοι οι

Read More