Μονάδα Μέτρησης Γωνιάς

Υπάρχουν 2 μονάδες μέτρησης γωνιών. Οι μοίρες και τα ακτίνια. Μοίρες Η μοίρα συμβολίζεται με°. Οι μοίρες χρησιμοποιούνται στην μηχανική και στην ναυτική. Για το πως υπολογίζονται ακριβώς, σου εξηγώ εδώ με παραδείγματα βήμα προς βήμα. Ακτίνια Αν πάρεις ένα τόξο ενός κύκλου, που να είναι ίσο με την ακτίνα του, τότε η γωνιάπου δημιουργείτε

Read More