Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων

Για να ελέγξουμε ή να αποδείξουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα, χρησιμοποιούμε τακριτήρια ισότητας τριγώνων. 1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων Αν δύο τρίγωνα έχουν: δύο πλευρές μία προς μία ίσες και τις περιεχόμενες τουςγωνιές ίσες …τότε τα δύο τρίγωνα είναι ίσα. //2.6.6.ΚριτηριαΙσοτηταςΤριγωνων1 $$mathrm{{rm A}}mathrm{Gamma }=mathrm{{rm A}}mathrm{{rm B}}=mathrm{Delta }mathrm{{rm E}}=mathrm{Delta }mathrm{{rm Z}}$$$$hat{mathrm{alpha }}=hat{mathrm{beta }}$$ Άρα τα τρίγωνα

Read More