Μονάδα Μέτρησης Γωνιάς

Υπάρχουν 2 μονάδες μέτρησης γωνιών.

Οι μοίρες και τα ακτίνια.

Μοίρες

Η μοίρα συμβολίζεται με°.

Οι μοίρες χρησιμοποιούνται στην μηχανική και στην ναυτική.

Για το πως υπολογίζονται ακριβώς, σου εξηγώ εδώ με παραδείγματα βήμα προς βήμα.

Ακτίνια

Αν πάρεις ένα τόξο ενός κύκλου, που να είναι ίσο με την ακτίνα του, τότε η γωνιάπου δημιουργείτε είναι ίση με ένα ακτίνιο.

//2.17.4.ΜοναδαΜετρησηςΓωνιας1

Τα ακτίνια συμβολίζονται με rad.

Σχέση Μεταξύ Ακτίνιων και Μοιρών

Ένα ακτίνιο είναι ίσο με

Για να μετατρέψεις τα ακτίνια σε μοίρες, πρέπει να πολλαπλασιάσεις τα ακτίνια με:

$$\frac{180}{\mathrm{\pi }}$$

Για να μετατρέψεις τις μοίρες σε ακτίνια, πρέπει να πολλαπλασιάσεις τις μοίρες με:

$$\frac{\mathrm{\pi }}{180}$$

Περισσότερα για τις μετατροπές με παραδείγματα βήμα προς βήμα, μπορείς να βρεις εδώ.(“Μετατροπή Μοιρών σε Ακτίνια και Ακτινίων σε Μοίρες”)

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE