Εξισώσεις Πρώτου Βαθμού

Η εξίσωση δείχνει μια ισότητα με μεταβλητές.

Κάθε εξίσωση ξεχωρίζει από τον βαθμό της.

Η εξίσωση πρώτου βαθμού είναι η εξίσωση που η μεταβλητή (συμβολίζεται με χ συνήθως) έχει εκθέτη τον αριθμό 1.

Ονομάζεται και γραμμική εξίσωση.

Παραδείγματα Εξισώσεων Πρώτου Βαθμού

$$2\mathrm{x}-46=0$$
$$12\mathrm{\alpha }+56=0$$
$$100\mathrm{\beta }=1$$

Πως Λύνω μια Εξίσωση Πρώτου Βαθμού;

Μια εξίσωση θεωρείτε λυμένη, όταν βρεις την τιμή των μεταβλητών που βρίσκονται μέσα στην εξίσωση.

Επεξήγηση βήμα προς βήμα για το πως να λύσεις μια εξίσωση πρώτου βαθμού θα βρεις εδώ( “Μετατροπή Μοιρών σε Ακτίνια και Ακτινίων σε Μοίρες”).

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE