Δυνάμεις Αριθμών

Η δύναμη ενός αριθμού είναι μια συντομογραφία του επαναλαμβανόμενου πολλαπλασιασμού ενός αριθμού με τον εαυτό του.

Ορολογία στις Δυνάμεις Αριθμών

Σε αυτή την περίπτωση το 10 ονομάζεται βάση και το 2 ονομάζεται εκθέτης.

Διαβάζεται ως ” δέκα στην δευτέρα”.

10²

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις διαφορετικών εκθετών.

Φυσικός Αριθμός για Εκθέτη Δύναμης

Φυσικοί αριθμοί είναι όλοι οι αριθμοί που μπορούν να μετρηθούν με ολόκληρα φυσικά αντικείμενα.

ℕ={0,1,2,3,…}

Όταν έχεις ζυγό φυσικό αριθμό για εκθέτη δύναμης (εννοώ το 4) και αρνητικό αριθμό βάσης (εννοώ το -2), τότε μπορείς να είσαι σίγουρος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό.

-24=16

Αυτό συμβαίνει επειδή ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί σε ζυγό αριθμό φορών. Αυτό θα κάνει πάντα το αποτέλεσμα θετικό.

Κοίτα τι εννοώ:

-24=-2 ∙ -2 ∙ -2 ∙ -2

1. Ο δεύτερος πολλαπλασιασμός κάνει το πρόσημο θετικό.

2. Ο τρίτος πολλαπλασιασμός κάνει το πρόσημο αρνητικό.

3. Ο τέταρτος και τελευταίος πολλαπλασιασμός κάνει το πρόσημο και πάλι θετικό.

4. Όσες φορές και να το επαναλάβεις θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα.

Ζυγός αριθμός στον εκθέτη και αρνητικός αριθμός στην βάση, φέρνουν πάντα
θετικό τελικό αποτέλεσμα.

Ακέραιος Αριθμός για Εκθέτη Δύναμης

Ακέραιοι είναι οι αριθμοί που δεν έχουν δεκαδικά ψηφία.

ℤ={−3,−2,−1,0,1,2,3,…}

Όταν έχεις αρνητικό αριθμό στον εκθέτη, μπορείς να “ακυρώσεις” το μείον, με το να αντιστρέψεις τον αριθμό της βάσης.

Η βάση σε αυτή την περίπτωση είναι το 13, που όταν έγινε η αντιστροφή του, έγινε από αριθμητής (πάνω μέρος κλάσματος) σε παρονομαστής (κάτω μέρος κλάσματος).

Ο εκθέτης σε αυτή την περίπτωση το -4 έγινε θετικός, με την αντιστροφή της βάσης (το 13).

Δηλαδή:

$${13}^{-4}=\frac{{1}^{4}}{13}$$

Ρητός Αριθμός για Εκθέτη Δύναμης

Ρητοί αριθμοί είναι και τα κλάσματα.

Όταν έχεις κλάσμα για εκθέτη δύναμης, πρέπει να υψώσεις στην δύναμη που θα απλοποιήσει το κλάσμα.

$${6}^{\frac{1}{3}}=\mathrm{x}$$

Τώρα υψώνεις όλο στην 3η. Φυσικά πρέπει να υψωθεί και η άλλη πλευρά στην 3ηγια να ισχύει η εξίσωση.

$$({6}^{\frac{1}{3}}{)}^{3}={\mathrm{x}}^{3}$$
$${6}^{\frac{1}{3}3}={\mathrm{x}}^{3}$$

Αυτό ακυρώνει το κλάσμα στον εκθέτη.

$${6}^{1}={\mathrm{x}}^{3}$$

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να λύσεις κλασματικούς εκθέτες. Κοίταξε εδώ για περισσότερα παραδείγματα.

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE