Μαθηματικές Ταυτότητες

Οι ταυτότητες είναι μαθηματικοί τύποι που ισχύουν πάντα. Βασικές Μαθηματικές Ταυτότητες Τέλειο τετράγωνο Διαφορά τετραγώνου Κύβος αθροίσματος Τέλειο Τετράγωνο Ο τύπος του τέλειου τετραγώνου είναι: $$(mathrm{alpha }+mathrm{beta }{)}^{2}={mathrm{alpha }}^{2}+2mathrm{alpha }mathrm{beta }+{mathrm{beta }}^{2}$$ Μπορείς να το χρησιμοποιείς πάντα χωρίς να το αποδεικνύεις. Ανάπτυγμα Τέλειου Τετραγώνου Το πως προκύπτει ο τύπος του τέλειου τετραγώνου μπορείς να δεις

Read More