Α’ Τετράμηνο Γυμνασίου

Εξισώσεις Πρώτου Βαθμού

Η εξίσωση δείχνει μια ισότητα με μεταβλητές. Κάθε εξίσωση ξεχωρίζει από τον βαθμό της. Η εξίσωση πρώτου βαθμού είναι η εξίσωση που η μεταβλητή (συμβολίζεται με χ συνήθως) έχει εκθέτη τον αριθμό 1. Ονομάζεται και γραμμική εξίσωση. Παραδείγματα Εξισώσεων Πρώτου Βαθμού $$2mathrm{x}-46=0$$$$12mathrm{alpha }+56=0$$$$100mathrm{beta }=1$$ Πως Λύνω μια Εξίσωση Πρώτου Βαθμού; Μια εξίσωση θεωρείτε λυμένη, όταν

Read More

Δυνάμεις Αριθμών

Η δύναμη ενός αριθμού είναι μια συντομογραφία του επαναλαμβανόμενου πολλαπλασιασμού ενός αριθμού με τον εαυτό του. Ορολογία στις Δυνάμεις Αριθμών Σε αυτή την περίπτωση το 10 ονομάζεται βάση και το 2 ονομάζεται εκθέτης. Διαβάζεται ως ” δέκα στην δευτέρα”. 10² Υπάρχουν 3 περιπτώσεις διαφορετικών εκθετών. Φυσικός Αριθμός για Εκθέτη Δύναμης Φυσικοί αριθμοί είναι όλοι οι

Read More

Κενό Σύνολο

Ένα κενό σύνολο δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Γραφή Κενών Συνόλων με Χρήση Παρενθέσεων Μπορείς να εκφράσεις τα κενά σύνολα με την χρήση των παρενθέσεων. Μ={∅} Αυτό το σύνολο δεν είναι κενό: Ν={0} Το σύνολο Ν περιέχει το μηδέν, άρα δεν είναι κενό. Χαρακτηριστικά Κενών Συνόλων ∅ ⊆ K Κάθε κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε άλλου

Read More

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE