Σχολείο Κύπρος

Ύψωση σε Δύναμη, όταν Υπάρχουν ήδη Ρίζες

Θα συναντήσεις σίγουρα μπροστά σου ρίζες και δυνάμεις, όταν κάνεις μαθηματικά.  Εδώ και τώρα, θα καταλάβεις πως να υψώνεις αριθμούς σε μια δύναμη, όταν υπάρχει ήδη ρίζα στην μέση. Παράδειγμα: Ύψωση Ρίζας σε Δύναμη Θα λύσουμε βήμα προς βήμα αυτή την εξίσωση: $$2mathrm{x}sqrt[3]{25}=3phantom{rule{0ex}{0ex}}phantom{rule{0ex}{0ex}}phantom{rule{0ex}{0ex}}phantom{rule{0ex}{0ex}}$$ 1ο Βήμα Η ρίζα μπορεί να γραφεί και ως δύναμη. Ο δείκτης

Read More

Εξισώσεις Πρώτου Βαθμού

Η εξίσωση δείχνει μια ισότητα με μεταβλητές. Κάθε εξίσωση ξεχωρίζει από τον βαθμό της. Η εξίσωση πρώτου βαθμού είναι η εξίσωση που η μεταβλητή (συμβολίζεται με χ συνήθως) έχει εκθέτη τον αριθμό 1. Ονομάζεται και γραμμική εξίσωση. Παραδείγματα Εξισώσεων Πρώτου Βαθμού $$2mathrm{x}-46=0$$$$12mathrm{alpha }+56=0$$$$100mathrm{beta }=1$$ Πως Λύνω μια Εξίσωση Πρώτου Βαθμού; Μια εξίσωση θεωρείτε λυμένη, όταν

Read More

Πως να Λύσεις Ανισώσεις Πρώτου Βαθμού με 2 Αγνώστους;

Οι ανισώσεις πρώτου βαθμού είναι αυτές που ο άγνωστος έχει εκθέτη το 1. Αυτή είναι μια ανίσωση πρώτου βαθμού: $$2mathrm{x}+4>1$$ Το χ που είναι ο άγνωστος έχει ως εκθέτη το 1.Διαβάζεται ως “δύο χι συν τέσσερα είναι μεγαλύτερο του ενός”. Πως Λύνω Ανισώσεις Πρώτου Βαθμού; Μια ανίσωση θεωρείτε λυμένη όταν βρεις την τιμή του αγνώστου.

Read More

Δυνάμεις Αριθμών

Η δύναμη ενός αριθμού είναι μια συντομογραφία του επαναλαμβανόμενου πολλαπλασιασμού ενός αριθμού με τον εαυτό του. Ορολογία στις Δυνάμεις Αριθμών Σε αυτή την περίπτωση το 10 ονομάζεται βάση και το 2 ονομάζεται εκθέτης. Διαβάζεται ως ” δέκα στην δευτέρα”. 10² Υπάρχουν 3 περιπτώσεις διαφορετικών εκθετών. Φυσικός Αριθμός για Εκθέτη Δύναμης Φυσικοί αριθμοί είναι όλοι οι

Read More

Μαθηματικές Ταυτότητες

Οι ταυτότητες είναι μαθηματικοί τύποι που ισχύουν πάντα. Βασικές Μαθηματικές Ταυτότητες Τέλειο τετράγωνο Διαφορά τετραγώνου Κύβος αθροίσματος Τέλειο Τετράγωνο Ο τύπος του τέλειου τετραγώνου είναι: $$(mathrm{alpha }+mathrm{beta }{)}^{2}={mathrm{alpha }}^{2}+2mathrm{alpha }mathrm{beta }+{mathrm{beta }}^{2}$$ Μπορείς να το χρησιμοποιείς πάντα χωρίς να το αποδεικνύεις. Ανάπτυγμα Τέλειου Τετραγώνου Το πως προκύπτει ο τύπος του τέλειου τετραγώνου μπορείς να δεις

Read More

Κενό Σύνολο

Ένα κενό σύνολο δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Γραφή Κενών Συνόλων με Χρήση Παρενθέσεων Μπορείς να εκφράσεις τα κενά σύνολα με την χρήση των παρενθέσεων. Μ={∅} Αυτό το σύνολο δεν είναι κενό: Ν={0} Το σύνολο Ν περιέχει το μηδέν, άρα δεν είναι κενό. Χαρακτηριστικά Κενών Συνόλων ∅ ⊆ K Κάθε κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε άλλου

Read More

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE