Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος και Διαφοράς

Οι κύριοι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι: το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτομένη Σε κάθε τριγωνομετρικό αριθμό, οι γωνιές του μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν. Η κάθε περίπτωση (πρόσθεση ή αφαίρεση γωνιών μέσα σε τριγωνομετρικούς αριθμούς) δίνει διαφορετική ισότητα. Ημίτονο Αθροίσματος και Διαφοράς Γωνιών $$mathrm{eta }mathrm{mu }(mathrm{alpha }+mathrm{beta })=mathrm{eta }mathrm{mu }mathrm{alpha }bullet mathrm{sigma }mathrm{upsilon }mathrm{nu }mathrm{beta

Read More