Ελληνικό Λύκειο

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος και Διαφοράς

Οι κύριοι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι: το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτομένη Σε κάθε τριγωνομετρικό αριθμό, οι γωνιές του μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν. Η κάθε περίπτωση (πρόσθεση ή αφαίρεση γωνιών μέσα σε τριγωνομετρικούς αριθμούς) δίνει διαφορετική ισότητα. Ημίτονο Αθροίσματος και Διαφοράς Γωνιών $$mathrm{eta }mathrm{mu }(mathrm{alpha }+mathrm{beta })=mathrm{eta }mathrm{mu }mathrm{alpha }bullet mathrm{sigma }mathrm{upsilon }mathrm{nu }mathrm{beta

Read More

Κενό Σύνολο

Ένα κενό σύνολο δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Γραφή Κενών Συνόλων με Χρήση Παρενθέσεων Μπορείς να εκφράσεις τα κενά σύνολα με την χρήση των παρενθέσεων. Μ={∅} Αυτό το σύνολο δεν είναι κενό: Ν={0} Το σύνολο Ν περιέχει το μηδέν, άρα δεν είναι κενό. Χαρακτηριστικά Κενών Συνόλων ∅ ⊆ K Κάθε κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε άλλου

Read More

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE