Εξισώσεις Πρώτου Βαθμού

Η εξίσωση δείχνει μια ισότητα με μεταβλητές. Κάθε εξίσωση ξεχωρίζει από τον βαθμό της. Η εξίσωση πρώτου βαθμού είναι η εξίσωση που η μεταβλητή (συμβολίζεται με χ συνήθως) έχει εκθέτη τον αριθμό 1. Ονομάζεται και γραμμική εξίσωση. Παραδείγματα Εξισώσεων Πρώτου Βαθμού $$2mathrm{x}-46=0$$$$12mathrm{alpha }+56=0$$$$100mathrm{beta }=1$$ Πως Λύνω μια Εξίσωση Πρώτου Βαθμού; Μια εξίσωση θεωρείτε λυμένη, όταν

Read More