Γ’ Γυμνασίου

Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων

Για να ελέγξουμε ή να αποδείξουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα, χρησιμοποιούμε τακριτήρια ισότητας τριγώνων. 1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων Αν δύο τρίγωνα έχουν: δύο πλευρές μία προς μία ίσες και τις περιεχόμενες τουςγωνιές ίσες …τότε τα δύο τρίγωνα είναι ίσα. //2.6.6.ΚριτηριαΙσοτηταςΤριγωνων1 $$mathrm{{rm A}}mathrm{Gamma }=mathrm{{rm A}}mathrm{{rm B}}=mathrm{Delta }mathrm{{rm E}}=mathrm{Delta }mathrm{{rm Z}}$$$$hat{mathrm{alpha }}=hat{mathrm{beta }}$$ Άρα τα τρίγωνα

Read More

Εξισώσεις Πρώτου Βαθμού

Η εξίσωση δείχνει μια ισότητα με μεταβλητές. Κάθε εξίσωση ξεχωρίζει από τον βαθμό της. Η εξίσωση πρώτου βαθμού είναι η εξίσωση που η μεταβλητή (συμβολίζεται με χ συνήθως) έχει εκθέτη τον αριθμό 1. Ονομάζεται και γραμμική εξίσωση. Παραδείγματα Εξισώσεων Πρώτου Βαθμού $$2mathrm{x}-46=0$$$$12mathrm{alpha }+56=0$$$$100mathrm{beta }=1$$ Πως Λύνω μια Εξίσωση Πρώτου Βαθμού; Μια εξίσωση θεωρείτε λυμένη, όταν

Read More

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE