Πως να Λύσεις Ανισώσεις Πρώτου Βαθμού με 2 Αγνώστους;

Οι ανισώσεις πρώτου βαθμού είναι αυτές που ο άγνωστος έχει εκθέτη το 1. Αυτή είναι μια ανίσωση πρώτου βαθμού: $$2mathrm{x}+4>1$$ Το χ που είναι ο άγνωστος έχει ως εκθέτη το 1.Διαβάζεται ως “δύο χι συν τέσσερα είναι μεγαλύτερο του ενός”. Πως Λύνω Ανισώσεις Πρώτου Βαθμού; Μια ανίσωση θεωρείτε λυμένη όταν βρεις την τιμή του αγνώστου.

Read More